vállalati termékek


CÉGPALETTA

Kössön legalább két biztosítást Cégpaletta programunk kínálatából, és válasszon a csak itt elérhető biztosítási szolgáltatások közül!

kollektív szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítás

Szűrővizsgálatok, egészségügyi ellátás és összegbiztosítások céges juttatásként.

KOLLEKTÍV SZEMÉLYBIZTOSÍTÁSOK

Csoportok részére kialakított széleskörű biztosítási védelem, igény szerint alakítható csomagokkal, kedvező díjakkal, várakozási idő és névsor nélkül.

VÁLLALati VAGYONBIZTOSÍTÁSok

Széleskörű, igényre szabható védelem, mely hitelfedezeti biztosításként is szolgálhat, önrésszel vagy önrész nélküli is! Csökkentse a vállalkozását fenyegető kockázatokat!


FELELŐSSÉG- és jogvédelmi BIZTOSÍTÁSOK

Általános és szakmai felelősségbiztosítások, jogvédelmi biztosítás és munkavállalói felelősségbiztosítás munkáltatóknak  és szakszervezeteknek.

MEZŐGAZDASÁGI BIZTOSÍTÁSOK

Hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét! Széleskörű kedvezmények, díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás és időjárási vészhelyzet-előrejelzés.


kezes és garanciabiztosítások

.


TOVÁBBI megoldásainK


Ki lehet a biztosított?Biztosított lehet az építtető, beruházó, fővállalkozó/generálkivitelező.


Biztosított vagyontárgyakA biztosított teljes szerelési teljesítése és munkája, beleértve az összes szükséges szerkezeti elemet, szerelési anyagot. Biztosíthatóak továbbá az építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek, építőgépek, káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek (romeltakarítás) szakértői költségek, tervek, dokumentumok nyomtatási költsége), meglévő építmények.


Biztosított veszélyekA szerelésbiztosítás All Risk típusú fedezet nyújt, mely minden olyan káreseményre kiterjed, ami a biztosított vagyontárgyak javítását, vagy pótlását teszi szükségessé, és amelyeket a biztosító kockázatvállalása nem zárt ki.

Így például a biztosítási fedezetet kiterjed:

 • a szerelés folyamán a szerelési teljesítésben (beépített anyagok, munka) keletkező dologi károkra, melyek bekövetkezése hirtelen, balesetszerű, előre nem láthatóan következnek be
 • a szerelési anyagok és egyéb biztosított vagyontárgyak betöréses lopás és lopás káraira
 • harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra (Felelősségbiztosítás)

Szükséges dokumentációk a biztosítás megkötéséhez


 • kitöltött E.A.R. adatlap
 • szerelés tervdokumentáció


Biztosítási módozatunk keretében megtérítjük a biztosított részére az ipari kiállításokon. vásárokon kiállított biztosított vagyontárgyakban (kivéve kiállítási installáció), a kiállítás ill. a hozzá kapcsolódó szállítások során bekövetkező árukárokat.


Ki köthet szerződést?


A szerződést - mind belföldi, mind nemzetközi kiállításokra - megkötheti a kiállításra kerülő vagyontárgyak tulajdonosa ill. a vagyontárgyak megóvásában érdekelt bármely fél.


Mire nyújt fedezetet?A kiállítás ideje alatt: Tűz, villámcsapás, robbanás, természeti katasztrófák következtében keletkező károk.

A kockázatviselés terjedelme bővíthető az alábbiakkal: Betöréses lopás, rablás, törés.

A kiállítás helyére történő oda- és visszaszállítás alatt: Szállítóeszközt ért baleset, tűz, villámcsapás, robbanás következtében keletkező károk.

A kockázatviselés terjedelme bővíthető az alábbiakkal: Lopás, rablás, törés, víz okozta károk

A különböző biztosítási fedezetek részletes leírása a vonatkozó biztosítási feltételekben található.

Amennyiben a szállítmánybiztosításokkal, illetve szállítmánybiztosítási termékeinkkel kapcsolatban kérdése merült fel, kérjük küldje el részünkre, igyekszünk rövid időn belül választ adni. Az alábbi elérhetőségekre köszönettel várjuk szállítmánybiztosítási szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket is.

e-mailen: szallitmany@generali.hu
faxon a (06-1) 301-7731-os számra
levélben a következő címre: 
Generali Biztosító Zrt. 
1066 Budapest, Teréz körút 42-44. 
Szállítmánybiztosítási csoport Biztosításunk saját tulajdonú áruk saját tulajdonú szállítóeszközökkel történő szállításának kockázataira nyújt fedezetet. A szerződés átalányjellegű, tehát a biztosítási időszak alatt, a megjelölt szállítóeszközökkel végzett összes szállításra kiterjed a biztosítási védelem, az egyes szállítmányok külön, egyenkénti bejelentésének kötelezettsége nélkül.


Mire nyújt fedezetet?Alapfedezet:
 • szállítóeszközt ért baleset
 • tűz, villámcsapás, robbanás
 • hidak, építmények beomlása
 • vihar
 • sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás
 • földrengés

Az alapfedezet igény szerint további pótkockázatokkal bővíthető:

 • lopás, részlopás, rablás
 • törés
 • ki- és berakodás veszélyei
 • szóródás, csorgás, zsákszakadás
A különböző biztosítási fedezetek részletes leírása a vonatkozó biztosítási feltételekben található.

Amennyiben a szállítmánybiztosításokkal, illetve szállítmánybiztosítási termékeinkkel kapcsolatban kérdése merült fel, kérjük küldje el részünkre, igyekszünk rövid időn belül választ adni. Az alábbi elérhetőségekre köszönettel várjuk szállítmánybiztosítási szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket is.

emailen: szallitmany@generali.hu
faxon a (06-1) 301 7731-es számra
levélben a következő címre: 
Generali Biztosító Zrt. 
1066 Budapest, Teréz körút 42-44. 
Szállítmánybiztosítási csoport HardverBiztosítható vagyontárgyak

Telepített vagy hordozható elektromos, elektronikus berendezések, műszerek, számítógépek, kommunikációs berendezések.


Milyen veszélyek ellen nyújt védelmet ez a biztosítás?


 • Az elemi kár és a betöréses lopás kockázatokon kívül egyéb gyakori veszélyforrásokra is kiterjed a biztosítási védelem pl.: kezelési hiba, ügyetlenség, rosszindulatú rongálás,külső mechanikus hatásból származó töréskárok,légköri elektromosság hatásai. Hordozható berendezések (laptop) esetén lehetőség van a szállítás közben fellépő károk térítésére is.
 • Szoftvere és adathordozó biztosítás dologi kárral együtt fellépő adatvesztésre.
 • Ezt a biztosítást kiegészítőként lehet kötni az alapbiztosítás  (Genelektronik hardver) mellé.


Biztosítható vagyontárgyakA külső adathordozók és az azokon tárolt saját adatok, vagy vásárolt programok. 


A biztosított veszélyekMint az alapbiztosításnál.


Többletköltség biztosítás
Ezt a biztosítást kiegészítőként lehet kötni az alapbiztosítás (Genelektronik hardver) mellé.


Biztosítható költségekAzok a többletköltségek, amelyek egy az alapbiztosításban (Genelektronik hardver) szereplő berendezés sérülése, károsodása esetén, a munka továbbfolytatásához szükséges idegen berendezés igénybevételekor keletkeznek.


A biztosított veszélyekMint az alapbiztosításnál.


Biztosítható vagyontárgyak:Alapvetően ipari, mezőgazdasági gépek, termelő berendezések. Mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések, gépjármű felépítmények.


Biztosított veszélyekEz a biztosítás a hagyományos vagyonbiztosítás mellé ajánlható kiegészítő biztosításként, de önállóan is köthető.


A biztosítási védelem kiterjed többek között:


 • a kezelői hiba, rosszindulatú rongálás,
 • tervezési, gyártási hiba,
 • mérő szabályozó berendezés meghibásodása
 • külső mechanikus hatás,
 • légköri elektromosság hatása következtében keletkező károkra.
Mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések esetén a biztosítás kiterjed a mozgás közben fellépő károk (pl.: ütközés, lezuhanás, stb.) térítésére is. Önjáró munkagépek esetén töréskárok szempontjából ez a biztosítás casco-hoz hasonló fedezetet nyújt.


Négy különböző vagyonbiztosítási módozat egy termékbe történő integrálásával célkitűzésünk a különböző gépek, készülékek teljeskörű biztosítási fedezetére vonatkozó biztosítási szerződések létrehozása, a berendezések üzemeltetőinek, illetve a finanszírozók fedezeti  igényeinek teljes körű kielégítése.


Géptörés +all risk (alapfedezet)A biztosítási fedezet kiterjed a géptörés jellegű, jellemzően üzemeltetés, működtetés közbeni károkra (pl.: kezelési hiba, ügyetlenség, elektromos energia közvetlen hatásai, mérő- szabályozó és biztonsági berendezések meghibásodása, külső események mechanikus hatásai stb.) térítéskötelesek továbbá „hagyományos” vagyonbiztosítás jellegű károk is (pl.: vezetékes víz, tűz, robbanás, villámcsapás, valamint a betöréses lopás).


SzállítmányAz önjáró gépek szállítójárművön történő szállítása során fellépő káresemények egy választható kiegészítő szállítmánybiztosítás keretén belül térülnek. A fedezetet önállóan nem, csak az alapfedezettel (géptörés+all risk) együtt érvényes.


FelelősségAz önjáró gépek munkavégzése során, a harmadik személynek okozott károkra a fedezetet egy választható, kiegészítő felelősségbiztosítás keretén belül kínáljuk. A fedezetet önállóan nem csak az alapfedezettel (géptörés +all risk) együtt érvényes.


Ki lehet biztosított?Biztosított lehet az építtető, kivitelező vagy a kivitelező bármely alvállalkozója.

Biztosított vagyontárgyak

A biztosított teljes magas- vagy mélyépítési teljesítése és munkája, beleértve az összes szükséges szerkezeti elemet, építőanyagot, szakipari teljesítést (elektromos szerelés, gépészet, biztonsági berendezés, stb.) Biztosíthatóak továbbá az építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek, építőgépek, káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek (romeltakarítás) szakértői költségek, tervek, dokumentumok nyomtatási költsége, meglévő vagy szomszédos építmények.

Biztosított veszélyek

Az építés- és szerelésbiztosítás All Risk típusú fedezet nyújt, mely minden olyan káreseményre kiterjed, ami a biztosított vagyontárgyak javítását, vagy pótlását teszi szükségessé, és amelyeket a biztosító kockázatvállalása nem zárt ki.

Így például a biztosítási fedezet kiterjed:

az építkezés folyamán az építési teljesítésben (beépített anyagok, munka) keletkező dologi károkra, melyek bekövetkezése hirtelen, balesetszerű, előre nem látható.
az építési anyagok és egyéb biztosított vagyontárgyak betöréses lopás és lopás káraira
harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra (Felelősségbiztosítás).


Szükséges dokumentációk a biztosítás megkötéséhez


 • kitöltött C.A.R. adatlap
 • érvényes építési engedély
 • engedélyeztetési tervdokumentáció (helyszínrajz, műszaki leírás, metszetrajzok)A kezesi biztosítás egy olyan speciális biztosítás, melynek értelmében társaságunk a biztosítási szerződés alapján kiállított biztosítói kötelezvényben arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított helyett kezesként fizetést teljesít a kedvezményezett számára, amennyiben a biztosított a kedvezményezettel szemben nem teljesítette valamely szerződésen alapuló vagy egyéb jogi kötelezettségét és ezért a kedvezményezettnek pénzügyi követelése keletkezik a biztosítottal szemben.


Miért ajánljuk?


 • Biztos hátteret nyújt az Ön szerződésein alapuló jogi kötelezettségeinek a teljesítéséhez.
 • Kezesi biztosításaink megfelelnek a közbeszerzési kötelezettségeknek, EU programokhoz kapcsolódó pályázatokhoz szükséges kezesi biztosítások feltételeinek.
 • Rugalmas konstrukcióként köthető.
 • A Generali stabil pénzügyi háttérként áll Ön és vállalkozása mögött.
A termékről szóló részletes információkat itt olvashat. » Részletek


Biztosítható vagyontárgyak


A hűtőházban tárolt áruk. A biztosítás nem vonatkozik magára a hűtőberendezésre, ezek a berendezések Gépész plusz vagy Géptörés módozatban biztosíthatók.

Biztosított veszélyek


A fagyasztott, hűtött áruknak, elemi károk, betöréses lopás, a hűtőberendezés meghibásodása vagy az áram- illetve vízszolgáltató hálózatban keletkezett zavar miatt bekövetkező megromlása vagy megsemmisülése
Szállítmánybiztosításunk fedezetet nyújt minden nemzetközi és belföldi viszonylatban szállított áruféleség biztosítható, függetlenül annak fuvarozási módjától és a szállítási útvonaltól. Termékünk az árutulajdonosi érdekek védelmét szolgálja, a szállított áruban bekövetkező, a szállítás rendes folyamatával összefüggésben felmerülő, véletlen és balesetszerűen bekövetkező károk, veszteségek megtérítésével.


Ki köthet szerződést?Szerződő lehet bármely magyarországi vállalkozás, illetve vállalkozó, aki az áru állagának megóvásában érdekelt (az áru tulajdonosa, szállítmányozó stb.)

Igény szerint köthető: egyutas-, vagy keretszerződés.
 • Egyutas szerződés: A szerződés egy adott szállítmányra, egy adott útvonalon történő szállításának kockázataira nyújt. A biztosítás díja a biztosított áruk jellegétől, a szállítási útvonalaktól, a teljes éves forgalom értékétől, a csomagolástól, attól, hogy új vagy használt az áru, a fuvarozási módtól és a biztosítási fedezet mértékétől függ.
 • Keretszerződés: Az egy év alatt szállított, -teljes árú mennyiség biztosítható, akár export export akár import szállításokról legyen szó.
A biztosítás díja függ a biztosított áruk jellegétől, a szállítási útvonalaktól, a teljes éves forgalom értékétől a csomagolástól,  a fuvarozási módtól és az igényelt biztosítási fedezet terjedelmétől.


Mire nyújt fedezetet?Szállítmánybiztosítási feltételeink alapján a biztosítási szerződés a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott biztosítási feltételekhez igazodva, az alábbiak szerinti hasonló fedezeti tartalommal jöhet létre. Lehetséges fedezeti formák:

 • All risks fedezet
 • Alapfedezet
 • Alapfedezet + lopás
A különböző biztosítási fedezetek részletes leírása a vonatkozó biztosítási feltételekben található.

Amennyiben a szállítmánybiztosításokkal, illetve szállítmánybiztosítási termékeinkkel kapcsolatban kérdése merült fel, kérjük küldje el részünkre, igyekszünk rövid időn belül választ adni. Az alábbi elérhetőségekre köszönettel várjuk szállítmánybiztosítási szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket is.

emailen: szallitmany.hu@generali.com
faxon a (06-1) 301 7731-es számra
levélben a következő címre: 
Generali Biztosító Zrt. 
1066 Budapest, Teréz körút 42-44. 
Szállítmánybiztosítási csoport A nagyértékű gépsorok, technológiai berendezések géptörés biztosítása mellé ajánljuk kiegészítésként.

Biztosítható költségek és kiadások

Az alapbiztosításban (géptörés) biztosított berendezés biztosítási esemény következtében fellépő sérülésére megsemmisülésére visszavezethető fellépő teljes, vagy részleges üzemszünet esetén a kieső nyereségre ill. az ekkor is meglévő fix költségekre vonatkozik a fedezet.

Biztosított veszélyek

Gyakorlatilag a géptörés biztosítással megegyező biztosított veszélyek.


Biztosításunk közúti árufuvarozó ügyfeleink széleskörű kiszolgálását célozza meg, az alábbi biztosítások összevonásával:

 • Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR)
 • Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF)
 • Közúti árufuvarozók vagyoni biztosíték biztosítása
 • Közúti árufuvarozók balesetbiztosítása
Ügyfeleink a felsoroltak közül szabadon kiválaszthatják a megfelelő termékeket, igény esetén, egy szerződésen belül akár valamennyit.

A biztosítási szerződés alapján társaságunk vállalja, hogy a fuvarozó helyett teljesíti azon kártérítési kötelezettségeket amelyek a biztosítottat fuvarozói minőségében, a CMR-Egyezmény alapján, a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elveszés következtében megbízóival szemben terhelik.

A biztosítási díj a fuvareszközök száma, jellege alapján kerül meghatározásra.

Egyedi elbírálás mellett - pótdíj ellenében – lehetséges a fedezet kiterjesztése, az EU államainak területén végzett helyi, belföldi hatályú (kabotázs) fuvarozásokra is.

Vagyoni biztosíték biztosítása

Biztosításunk a 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet ill. az ebben hivatkozott 1071/2009/EK rendeletben meghatározott - a fuvarozói vállalkozások megkezdéséhez és a zavartalan üzletmenetének fenntartásához előírt - szükséges tőkeerő biztosítására nyújt fedezetet.

Balesetbiztosítás

Közúti árufuvarozó ügyfeleink szerződésben regisztrált rendszámú szállítóeszközeivel történő árufuvarozásai során bekövetkező, a gépjárművezetők és plusz egy fő kísérő baleseti sérüléseire nyújt fedezetet.


Ki köthet szerződést?A szerződést megkötheti bármely, közúti árufuvarozói tevékenység végzésére jogosult, Magyarországon bejegyzett vállalkozás.

Amennyiben a szállítmánybiztosításokkal, illetve szállítmánybiztosítási termékeinkkel kapcsolatban kérdése merült fel, kérjük küldje el részünkre, igyekszünk rövid időn belül választ adni. Az alábbi elérhetőségekre köszönettel várjuk szállítmánybiztosítási szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket is.

emailen: szallitmany.hu@generali.com
faxon a (06-1) 301-7731-os számra
levélben a következő címre: 
Generali Biztosító Zrt. 
1066 Budapest, Teréz körút 42-44. 
Szállítmánybiztosítási csoport